Türkçe

KDV Muafiyeti

Sirküler Tarih/No: 13.03.2012/262

Sayı

: EGT/3118

İstanbul,13.03.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Roma Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 12.03.2012 tarihli yazıda;

İtalya'da gerçekleştirilen fuarlara katılan ülkemizde kayıtlı firmaların KDV muafiyetine sahip olup olmadıkları hususunda Milano Ticaret Ataşeliği tarafından konunun İtalyan Gelir Ajansı nezdinde araştırıldığı,

Adı geçen Ajans yetkililerince, 2006/12 sayılı AB Direktiflerini tadil eden, 2008/8; 2008/9 ve 2008/117 sayılı Direktifleri ulusal mevzuata aktaran 18/2010 sayılı Kararname ile 633/72 sayılı KDV Kanunu'nda yapılan değişiklikler kapsamında, İtalya dışındaki ülkelerde kayıtlı firmaların, İtalya'daki fuar ve sergi dahil olmak üzere, kültürel, sanatsal, sportif, bilimsel, eğitim, yaratıcılık ve benzeri nitelikteki aktivitelere yönelik hizmetler için yaptıkları ödemelerin KDV'den muaf olduklarının teyit edildiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter