Türkçe

Kep Adresi Aracılığıyla Başvuru Zorunluluğu

Sirküler Tarih/No: 02.04.2018/241

Sayı

:DYRD/2435

İstanbul,02.04.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER


Sayın Üyemiz,

Bilindiği gibi, T.C Ekonomi Bakanlığı'ndan Genel Sekreterliğimize ulaşan yazılarında, İhracata Yönelik Devlet Yardımları destek başvurularında ibrazı zorunlu destek ve harcama belgeleri ile İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği (İBGS)/Bakanlık tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracılığıyla başvuru mercii olan İBGS/Bakanlık KEP adresine iletileceği yeni bir uygulamanın 01.04.2018 tarihinden itibaren başlatılacağının belirtildiği bilgisi Genel Sekreterliğimizce duyurulmuştu.

Bu defa, yine Ekonomi Bakanlığı'ndan iletilen talimatta, devlet destekleri başvurularını iletecek kişilerin evrakları e-imza ile imzalayabilmeleri için, imza yetkisinin kurum/kuruluşun imza sirkülerinde yer alması ve kurum/kuruluşu bağlayıcı nitelikte olduğunun belirtilmesi gerektiği, imza sirküleri dışında ibraz edilecek yetki devri/vekaletname gibi belgelerin işleme alınmayacağı kurum/kuruluşların imza sirkülerini güncellemelerinin gerekli olduğu bildirilmiştir.(Söz konusu yetkilinin temsil ve ilzama yetkili olması gerekmektedir. İmza sirkülerinde yalnızca "temsile yetkilidir” ifadesinin yer aldığı durumlarda söz konusu yetki ile kurum/kuruluşun amacına ve işletme konusuna giren hukuki işlemlerin kurum/kuruluş adına yapılabileceği ifade edilmiş olmalıdır.)

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Devlet Yardımları Şubesi