Türkçe

Kep Adresi Aracılığıyla Başvuru Zorunluluğu

Sirküler Tarih/No: 01.03.2018/168

Sayı

:DYRD/1719

İstanbul,01.03.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

 

Sayın Üyemiz,

T.C Ekonomi Bakanlığı'ndan Genel Sekreterliğimize ulaşan yazılarında, ekli tabloda belirtilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları destek başvurularında ibrazı zorunlu destek ve harcama belgeleri ile İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği (İBGS)/Bakanlık tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracılığıyla başvuru mercii olan İBGS/Bakanlık KEP adresine iletileceği yeni bir uygulamanın başlatıldığı bilgisi verilmiştir.

Söz konusu uygulamaya göre; KEP adresi aracılığıyla

  •  İBGS/Bakanlığa iletilen her başvurunun imza sirküleri ile birlikte sunulması,
  • Başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı "Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunlu tutulmuş olup, 01.04.2018 tarihinden itibaren bu kriterleri taşımayan başvuruların değerlendirmeye alınamayacağı bildirilmiştir.

Bu çerçevede, ekli tablo kapsamındaki devlet yardımları destek başvurularından, başvuru mercii Genel Sekreterliğimiz olan başvuruların, şirketinizin KEP adresinden Genel Sekreterliğimizin iib@hs01.kep.tr KEP adresine yukarıda açıklanan kriterlere uygun bir şekilde e-imzalı evrak olarak gönderilmesi gerekmekte olup, 01.04.2018 tarihinden itibaren bu kriterlere uymayan ve basılı evrakla yapılan destek başvuruları kabul edilemeyecektir.

(Başvuru mercii farklı bir İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği olan müracaatlarınız için ilgili Genel Sekreterliğin kep adresinin temin edilerek başvuru yapılması gerekmektedir.)

Bu itibarla, 01.04.2018 tarihinden itibaren basılı evrakla manuel olarak yapılacak destek başvuruları kabul edilemeyecek ve yok hükmünde sayılacağından, başvurunun ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen süreler içerisinde yapılamaması nedeniyle şirketinizin teşviklerden yararlanamaması sonucunu doğuracak olumsuzluklar yaşanmaması açısından, başvurularınızın KEP adresiniz aracılığıyla e-imzalı olarak yapılabilmesini sağlayacak e-imzalı doküman oluşturma uygulaması v.b. her türlü teknik altyapının, uygulamanın zorunlu tutulacağı en geç 01.04.2018 tarihine kadar şirketinizce tamamlanmış olması büyük önem arz etmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Devlet Yardımları Şubesi

EK: KEP ADRESİNDEN YAPILACAK DESTEK BAŞVURU TÜRLERİ ve TEBLİĞ/KARAR NUMARALARI (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Kep Adresinden Yapilacak Destek Basvuru Turleri ve Teblig Karar Numaralari.pdf 296,46 KB İndir