Türkçe

Kesim ve İhraç Tarihleri

Sirküler Tarih/No: 09.11.2012/989

Sayı

: ARGUYG1/12206

İstanbul,09.11.2012

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine T.C. Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğünce gönderilen 07.11.2012 tarih ve 1708 sayılı yazıda;

"Müsteşarlık Makamının 17.05.2007 tarihli ve 2007/743 sayılı onayları çerçevesinde Bölgemizde teşekkül ettirilen Turunçgil Meyveleri Kesim, Toplama ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonunun 07.11.2012 tarihinde Mersin, Tarsus, Adana ve Erzin bölgelerinde muhtelif bahçelerde yaptığı inceleme ve usare tespiti sonucunda, TS/34 Turunçgil Meyveleri Standardının 4.2.1 Genel Özellikler Maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde, Lamas Limon, Washington ve Thomson Navel portakal çeşitlerinin gerekli olgunluğa eriştiğinden, 10/11/2012 tarihinde kesimine, 15.11.2012 tarihinde ihracına karar verilmiştir.” denilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi