Türkçe

Kesim ve İhraç Tarihleri

Sirküler Tarih/No: 23.10.2012/938

Sayı

: ARGUYG1/11703

İstanbul,22.10.2012

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE
SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nden alınan 18.10.2012 tarih ve 1641 sayılı yazıya istinaden, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda;

Müsteşarlık Makamının 17.05.2007 tarihli ve 2007/743 sayılı onayları çerçevesinde Bölgelerinde teşekkül ettirilen Turunçgil Meyveleri Kesim, Toplama ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonunun 18.10.2012 tarihinde Mersin, Tarsus, Adana ve Erzin bölgelerinde muhtelif bahçelerde yaptığı inceleme ve usare tespiti sonucunda, TS/34 Turuçgil Meyveleri Standardının 4.2.1 Genel Özellikler Maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde, Portakal Navalina ve Portakal Fukomato çeşitleri gerekli olgunluğa eriştiğinden,

· 19.10.2012 tarihinde kesimine,

· 22.10.2012 tarihinde ihracına karar verildiği

bilgisi yer almaktadır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi