Türkçe

Kimyasalların Kısıtlanması

Sirküler Tarih/No: 22.04.2015/318

Sayı

: EGT/3648

İstanbul,22.04.2015

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 21.04.2015 tarihli yazıda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 1907/2006/EC sayılı "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin ve Kısıtlanması Hakkında REACH Tüzüğü”nü ülkemizde uyumlaştırmak amacıyla hazırladığı ve 2015 yılının üçüncü çeyreğinde yayımlanması planlanan "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” Taslağı'nın https://kimyasallar.csb.gov.tr/ internet sitesindeki "Duyurular” sayfasında yer alan Ek-17'sinin (Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar Listesi) tekrar değerlendirilmesinin yapıldığı ve söz konusu değerlendirmenin neticesinde bahse konu kimyasalların insan sağlığı ve çevreye olan risklerinin de dikkate alınmasıyla yeniden düzenlendiğinden bahisle, anılan Ek'e yönelik görüş ve öneriler

talep edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen bahse konu Ek-17'ye ilişkin görüş ve önerilerin Ek'li form vasıtasıyla en geç 24 Nisan 2015 Cuma mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form-KimyasallarinKisitlanmasi.docx 10,98 KB İndir