Türkçe

Kırgızistan Korunma Önlemi Soruşturması

Sirküler Tarih/No: 05.09.2013/674

Sayı

: ARGUYG3/8856

İstanbul,05.09.2013

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Kırgızistan tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve DTÖ tarafından yayımlanan G/SG/N/6/KGZ/4 sayılı bildirime göre, anılan ülkenin (Kırgızistan verilerine göre 1101.0011.00 ve 1100.00.15.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) "buğday unu” ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlattığı belirtilmekte olup, mezkur bildirimin bir örneği ekte yer almaktadır.

Bilindiği üzere, DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi uyarınca gelişme yolundaki bir üye ülkenin, soruşturmayı yürüten ithalatçı ülkenin ilgili ürün ithalatındaki payının %3'ün altında olması durumunda bahse konu gelişmekte olan ülkeye karşı herhangi bir korunma tedbiri uygulanmamakta, ancak %3'ün altında kalan gelişme yolundaki ülkelerin paylarının toplamının %9'u geçmesi halinde bu ülkeler ilgili korunma önlemine tabi olabilmektedir.

Yazıda ayrıca; ülkemizin Anlaşma'nın 9.1 maddesi hükümleri ve mevcut gelişmekte olan ülke statüsü çerçevesinde DTÖ üyesi ülkelerce bugüne kadar açılan birçok davada önlem dışı tutulduğu, Bişkek Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla elde edilen resmi istatistiklere göre Kırgızistan'ın buğday unu ithalatında ülkemiz payının oldukça düşük oranda kaldığının görüldüğü, mezkur maddenin amir hükümleri kapsamında ülkemizden Kırgızistan'a yapılan ilgili ürün ihracatının olası bir önlem dışında tutulmasını ihtiva eden bir mektubun Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı'na gönderildiği ve gelişmeler hususunda ayrıca bilgi verileceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, buğday unu ihracatımız açısından önem arz eden Endonezya ve Filipinler'de halihazırda anılan ürüne yönelik olarak devam etmekte olan korunma önlemi ve antidamping soruşturmaları göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin Kırgızistan tarafından alınacak olası bir korunma önleminin dışında tutulmasının Kırgız pazarında ülkemiz menşeli buğday unu ihracatı açısından bir rekabet avantajı yaratabileceğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat-Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

EK: Korunma Önlemi Bildirimi (2 Sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
KorunmaOnlemiBildirimi.pdf 853,70 KB İndir