Türkçe

Kısa Vadeli İhracat Kredilerinde KOBİler İçin Daha Uygun Finansman İmkanı

Sirküler Tarih/No: 03.02.2015/74

Sayı

: EGT/975

İstanbul,03.02.2015

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türk Eximbank'tan (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.) alınan 30.01.2015 tarihli yazıda;

Firmalarımızın ihracat öncesi finansman ihtiyaçlarının daha uygun maliyetlerde ve koşullarla karşılanabilmesi amacıyla kredi programlarında düzenlemeler yapıldığından bahisle,

Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi (SÖİK-Döviz) ve İhracata Hazırlık Döviz Kredilerinde (İHK-Döviz) azami vadenin ihracatçı firmaların finansman ihtiyaçları çerçevesinde gözden geçirilerek 540 güne çıkarıldığı,

Piyasa faiz oranlarındaki aşağı yönlü seyrin de etkisiyle yeniden belirlenen faiz oranları ile söz konusu kredi programlarının başta KOBİ'ler olmak üzere ihracatçılarımız için daha cazip hale getirildiği,

02.02.2015 Tarihinden geçerli olacak düzenlemeler ile KOBİ'lerin SÖİK-Döviz ve İHK-Döviz programlarından LIBOR+1,00/EURIBOR+0,75 gibi oldukça uygun faiz oranları ve 540 güne varan vade seçenekleri ile yararlanabileceği; bankalarının Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası ile alacaklarını garanti alan firmalarımızın ise söz konusu kredi programlarından indirimli faiz oranları ile yararlanmaya devam edeceği,

Uygun maliyeti ile Bankalarının en çok talep gören kredi programı olan Reeskont Kredilerinde ise 360 gün vade seçeneğinde geçerli olan üst limitin tüm firmalar için 50 milyon ABD Doları'na çıkarıldığı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi