Türkçe

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği ve İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği

Sirküler Tarih/No: 08.01.2015/10

Sayı

: ARGUYG1/157

İstanbul,07.01.2015

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı tarafından "Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2015/11)” ve "İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2015/1) 31.12.2014 tarih ve 29222 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi