Türkçe

Kısıtlamalar Listesinde Değişiklik

Sirküler Tarih/No: 21.02.2012/186

Sayı

: EGT/2125

İstanbul,21.02.2012

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 04.05.2011 tarih ve 2011/366 sayılı sirkülerimiz.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 17.02.2012 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği'nde yürürlükte olan REACH Tüzüğü'nün Ek XVII ‘Bazı Tehlikeli Maddelerin Karışımların ve Eşyaların üretilmesi, Pazara Sürülmesi ve Kullanılmasına ilişkin Kısıtlamalar Listesi'nde yer alan maddelerin AB+AEA (İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) ülkelerinde tek başına, bir karışımda ya da bir eşya içinde pazara sürülmesi ve kullanımının kısıtlandığı,

Diğer yandan,REACH Tüzüğü Kısıtlamalar Listesi'nde (EK XVII) en son değişiklik yapan 366/2011 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü'nün yayımlandığı husususun daha önce duyurulduğu,

Bu defa, Avrupa Topluluğu çapında Harmonize olarak sınıflandırılan maddeler listesinde yapılan güncellemeler* doğrultusunda yeni kanserojen, mutajen ve üreme için toksik (CMR) maddelerin, REACH Tüzüğü Ek XVII'sinde 28-29-30 no.lu girişlerine yansıtıldığı; söz konusu değişikliğin 10 Şubat 2012 tarihinde AB Resmi Gazetesinde 109/2012 sayılı Tüzük olarak yayımlandığı ve uygulamanın 1 Haziran 2012 tarihi itibarıyla başlayacağı,

REACH Tüzüğü Kısıtlamalar listesinin (EK XVII) 28-29-30 no.lu girişleri kapsamına dahil edilen CMR 1A ve 1B olarak sınıflandırılmış maddelerin,

-"Madde” olarak veya

-1272/2008 sayılı CLP Tüzüğü Ek VI Bölüm 3'te belirtilen spesifik konsantrasyon
limitlerine eşit ya da daha fazla miktarlarda veya 1999/45/EC Direktif'inde belirtilen konsantrasyon limitlerine eşit ya da daha fazla miktarda "madde bileşeni” olarak veya

-1272/2008 sayılı CLP Tüzüğü Ek VI Bölüm 3'te belirtilen eşik değerlere eşit ya da
daha fazla miktarlarda veya daha fazla ya da 1999/45/EC Direktif'inde belirtilen eşik değerlere eşit ya da daha fazla miktarlarda karışım içinde, halka satışı ve kullanımının yasaklandığı; söz konusu ürünlerin ambalajları üzerine ‘sadece profesyonel kullanım içindir' ifadesinin yer alması gerektiği,

Buna ek olarak 109/2012 sayılı tüzükte CMR Maddeler arasında yer alan bor bileşiklerinin özellikle deterjan ve diğer temizlik ürünlerinde kullanımının kısıtlanmasına yönelik uygulama için geçiş süreci tanındığı,

Bu kapsamda AB'ye madde/ karışım/ eşya ihracatı yapan firmaların, söz konusu listedeki değişiklikleri takip etmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmelerinin önem arz ettiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.
Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası
Tel:0212 454 09 90/454 09 19/454 06 31
http://agent1.acermail.com/acermail/include/click.asp?MAILING_ID=31881&EMAIL=iib@iib.org.tr&MAILING_CLICK_ID=88585/

109/2012 Sayılı Tüzük:
http://agent1.acermail.com/acermail/include/click.asp?MAILING_ID=31881&EMAIL=iib@iib.org.tr&MAILING_CLICK_ID=88583

*Avrupa Topluluğu çapında harmonize edilmiş sınıflandırmalar, CLP Tüzüğü (‘Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkındaki (AT) 1272/2008 sayılı tüzük) Ek VI'sında yayımlanmaktadır. CLP Tüzüğü EK VI'sında listelenen kanserojen, mutajen ve üreme için toksik maddeler, REACH Tüzüğü Appendix 1-6 da yer almaktadır. Söz konusu harmonize listedeki güncellemeler REACH Tüzüğü'ne aktarılmıştır. Diğer taraftan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uyumlaştırma çalışmaları çerçevesinde CLP Tüzüğü , ‘Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Taslak Yönetmeliği' olarak Bakanlığın http://agent1.acermail.com/acermail/include/click.asp?MAILI%0d%0a%20NG_ID=31881&EMAIL=iib@iib.org.tr&MAILING_CLICK_ID=88584 adresinde mevzuat sekmesinde taslaklar bölümünde olup, Harmonize Edilmiş sınıflandırmaların Türkçesine ulaşabilirsiniz.