Türkçe

Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı

Sirküler Tarih/No:21.11.2019/637

Sayı

:1742-06783

İstanbul,21.11.2019

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında konteyner gemilerinin yanaşıp ayrılarak tahmil veya tahliye yapması için işletme izni alan kıyı tesislerinin, gemi hizmet tarifeleri ile konteyner yük hizmet tarifelerindeki hizmet kalemlerinin belirlenmesi ve hizmetlerin uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan ekli "Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı”na ilişkin görüş ve önerilerin bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizce, söz konusu tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerilerin ekli form vasıtasıyla en geç 22 Kasım 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.


İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi


Ek:
1 - Tebliğ Taslağı (4 sayfa)
2 - Form (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Kiyi Tesisleri.docx.docx 12,16 KB İndir
Teblig_Taslagi_Kiyi_Tesisleri.pdf 3.228,83 KB İndir