Türkçe

KOBİ Bilgi Sitesi

Sirküler Tarih/No: 16.11.2012/1012

Sayı

: EGT/12490

İstanbul,16.11.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15.11.2012 tarihli yazıda,

Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile yerli ve yabancı yatırımların artırılması hedefine yönelik olarak 2001 yılında kabul edilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tarafından kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla internet ortamında tek elden organize edilecek bir site kurulmasının gerekli görüldüğünden bahisle,

YOİKK çalışmaları kapsamında KOBİ'lere kuruluş aşamasından başlayarak faaliyete geçmeleri, ürün veya hizmet üretmeleri, desteklere erişimleri ile ihtiyaç duyulan konularda rehberlik etmek ve bilgi vermek amacıyla http://kobi.tobb.org.tr/ adresli KOBİ bilgi sitesinin kurulduğu ve söz konusu sitenin güncelleme çalışmalarının tamamlandığı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi