Türkçe

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Anketi

Sirküler Tarih/No: 27.06.2016/594

Sayı

: EGT/7470

İstanbul,27.06.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 25.06.2012 tarihli e-postada;

Bakanlıklarının uygulamakta olduğu 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) Anketi iletilerek, bu anketin Bakanlıklarınca yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında kurulacak olan Bilgi Yönetim Sistemi'nin hizmet içeriğini belirlemede kullanılacağı

bildirilmektedir.

KOBİ'lerin bilgi ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ihtiyaçlara cevap veren bir sistemin oluşturulması amacı ile hazırlanan bu anketin 29 Haziran 2012 saat 17:00'a kadar doldurulması hususu bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter

 

Anket:
http://www.kumelenmeprojesibilgisistemleri.cankaya.edu.tr/

İletişim:
Dr. İrge ŞENER, irge@cankaya.edu.tr

Not: Ankete verilecek cevaplar, tüm verilerin toplam olarak analiz ve değerlendirilmesinde kullanılacak olup; cevaplar hiçbir koşulda üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacaktır.