Türkçe

KOBİ'lerin Uluslararası Ticaret Alanında Elektronik Ortamda Eğitimi Projesi

Sirküler Tarih/No: 31.10.2012/957

Sayı

: ARGUYG2/11837

İstanbul,31.10.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

InTeLS-TR, "International Trade e-Learning suite for SMEs in Turkey” ifadesinin kısaltmasıdır. "KOBİ'lerin Uluslararası Ticaret Alanında Elektronik Ortamda Eğitimi” anlamına gelen InTeLS-TR Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir Leonardo da Vinci Yenilik Transferi projesidir.

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği liderliğinde 8 ortaktan oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülen proje, uluslararası ticaret ve özellikle ihracat mesleki eğitimini geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla daha önce İngiltere'deki Coventry & Warwickshire Ticaret Odası koordinatörlüğünde yürütülen "InTeLS” projesinin sonuçlarının ve yönteminin Türkiye'deki KOBİ'lerin yerel ihtiyaçları göz önüne alınarak ülkemize transfer edilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Projenin üç temel çıktısından Dış Ticaret Rehberi ve İhracat Oyunu orijinal InTeLS Projesinden transfer edilmiş olup, Dış Ticaret Eğitim Animasyonu InTeLS-TR Projesi kapsamında geliştirilmiştir. Bu online eğitim materyalleri dış ticaretin karmaşık konularını oldukça basit bir şekilde ele almaktadır. KOBİ'ler bünyesinde çalışan dış ticaret personeli, dış ticaret eğitimi ile ilgili kişi ve kurumlar ve dış ticaret şirketlerinde çalışmayı hedefleyen öğrenciler, projenin temel hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Online çevrilebilir sayfa düzenine sahip olan Dış Ticaret Rehberi, İhracat, İthalat, Nakliye ve Lojistik ile Global Ticaret ana bölümlerinden oluşmaktadır. Dış Ticaret Eğitim Animasyonu'nda, Dış Ticaret Rehberi'nde verilen Dış Ticaretin Temelleri, Teslim Şekilleri ve Ödeme Şekilleri, görsel ve işitsel bir anlatımla daha da basite indirgenmiştir. İhracat Oyunu ise, kullanıcılara uluslararası rekabet ortamında, her türlü risk ve değişkeni göz önünde bulundurarak, dış ticaret yönetimini uygulamalı olarak öğrenme olanağı sunmaktadır. Proje çıktıları proje internet sayfasında (http://www.intels-tr.eu/) herkesin kullanımına açıktır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
AB ve Gemi Birliği Koordinasyon Şubesi