Türkçe

Kontrat Mobilya UR-GE Duyurusu

Sirküler Tarih/No: 11.02.2015/110

Sayı

: ARGUYG1/1195

İstanbul,11.02.2015

ÖNEMLİ - SÜRELİ

İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Türk firmalarının uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik olarak, Dış Ticarette Devlet Yardımları kapsamında, "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 2010/8 sayılı Tebliğ çerçevesinde desteklenmektedir.

Bu bağlamda, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğince, mobilya sektörüne yönelik olarak halen yürütülmekte MARMOB ve INTERPROMOB Mobilya UR-GE Projelerinin yanında, söz konusu devlet desteğinden "kontrat mobilya" ile iştigal eden üyelerimizin de yararlandırılması konusunda bir proje başlatılması planlanmaktadır.

Proje kapsamında, dünyadaki rekabet ortamı göz önünde bulundurularak;

1) Sektörel ihtiyaçların saptanması,

2) Ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda firmaların eğitim ve strateji geliştirme konusundaki ihtiyaçlarının karşılanması,

3) Projeye dahil olacak firmalarımızın hedef pazarlarımızdaki alıcılarla buluşturulması (ticaret heyeti ve alım heyetleri yoluyla),

4) Projeye dahil olan firmalarımızın devlet destekli özel danışmanlık hizmetlerinden yararlanması,

hedeflenmektedir.

Projenin birinci aşamasında, ihale usulü ile belirlenecek önde gelen danışmanlık firmalarından birisi yönetiminde;

Üyelerimize yönelik olarak detaylı ihtiyaç analizi çalışması yapılarak, firmaların operasyonel ve organizasyonel alanlarda performanslarını iyileştirmeye yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerinin arttırılması,

amaçlanmaktadır.

İhtiyaç analizi çalışmasında, 15 - 20 firmanın, dünyadaki rekabet ortamı ışığında detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda, her firma için firmaya özel bir ihtiyaç analizi ve ortak ihtiyaçlardan hareketle de sektöre yönelik bir ihtiyaç analizi raporu ortaya konacaktır. Firmalara özel ihtiyaç analizi sadece ilgili firmalarla paylaşılacak, sektöre yönelik ihtiyaç analizi ise tüm üyelerinin istifadesine sunulacaktır. Firmaların özel bilgileri kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Daha sonraki aşamalarda ihtiyaç analizi ışığında projeye katılan üyelerimize eğitimler verilecek, eğitimleri müteakip belirlenmiş hedef pazarlara yönelik olarak düzenlenecek ticaret ve alım heyetlerine dahil edilmeleri sağlanacaktır. Eğitim ve alım ve ticaret heyetleri ile ilgili olarak ortaya çıkacak maliyetlerin % 75'i devlet tarafından karşılanacak olup, kalan % 25'lik kısmın katılımcılardan tahsil edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, proje katılımcısı firmaların, proje sonrasında, Rekabetçilik Desteği kapsamında, danışmanlık firmalarından bireysel danışmanlık hizmeti almaları (% 70'i devlet destekli) mümkündür.

İhtiyaç analizinin, başvuruda bulunan hangi firmalar ile yapılacağına, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulunca karar verilecektir.

2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde destek kapsamında olan firmalar, 2010/8 sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında desteklenememektedir.

Bu çerçevede, söz konusu projeye katılarak uluslararası rekabet ortamında kendilerini geliştirmek isteyen firmalarımızın, ilişikte birer örneği sunulan "Katılımcı Şirket Talep Yazısı” ile "Hedef Pazar Tespiti Anket Formu”nu doldurarak öncelikle agac@iib.org.tr e-posta adresimize ve/veya 0 212 454 05 01/02 no.lu faksımıza, yazı asıllarını ise en geç 13 Mart 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize imzalı ve kaşeli bir şekilde göndermelerinin sağlanması hususunda,

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Mobilya - Su - Yaşmeyve - Gemi Koordinasyon Şubesi

 

NOT : Şahıs firmaları söz konusu proje desteklerinden yararlanamadığından başvuru yapamayacaklardır.

Ek : 1- Katılımcı Şirket Talep Yazısı (1 sayfa)
2- Anket formu (1 sayfa)

Adres : Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi
Dış Ticaret Kompleksi C Blok
Yenibosna / İstanbul

Tel : 0212 454 05 49 - 454 05 23 - 454 07 78

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
PROJE_EK1.docx 10,93 KB İndir
PROJE_EK2.docx 10,83 KB İndir