Türkçe

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne Uygulanacak Yaptırımlar

Sirküler Tarih/No: 30.03.2018/235

Sayı

:EGT/2326

İstanbul,27.03.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 13.02.2018 Tarihli ve 124 sayılı sirkülerimiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26.03.2018 tarihli yazıda; "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları Çerçevesinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyetine Uygulanacak Yaptırımlar Hakkındaki 20/2/2017 Tarihli ve 2017/9950 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın 16/03/2018 tarihli ve 30362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi