Türkçe

Kore - Türkiye Kamu Alımları Semineri ve Paydaşlar Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 15.06.2012/555

Sayı

: EGT/7071

İstanbul,15.06.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Kamu İhale Kurumu'nun bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14.06.2012 tarihli yazıda;

Türkiye Cumhuriyeti Kamu İhale Kurumu ile Kore Cumhuriyeti Kamu İhale Hizmetleri Kurumu (KHİK) ve İstanbul'da bulunan Kore Ticaret Merkezi işbirliğiyle 09-10 Temmuz 2012 tarihlerinde İstanbul'da "Kore Türkiye Kamu Alımları Semineri ve Paydaşlar Toplantısı” düzenlenmesinin planlandığı,

Söz konusu seminer kapsamında Türk girişimcilerin Kore kamu alımları pazarına giriş ve yatırım imkanları ile Koreli girişimcilerin de Türkiye kamu alımları pazarına giriş ve yatırım imkanları ile diğer ilgili ticaret konuları hakkında sunumların yapılacağı; paydaşlar arasında bu ve ilgili alanlarda bilgi paylaşımı sağlanacağı,

Bu çerçevede; özellikle iki ülkenin kamu alımları alanında bilgi paylaşımında bulunulacağı ve tesis edilebilecek muhtemel işbirliklerinin görüşüleceği söz konusu platforma katılmayı düşünen üyelerimizin uivab@kik.gov.tr adresine ulaşmaları gerektiği

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter