Türkçe

Korunma Önlemi / Endonezya

Sirküler Tarih/No: 04.09.2012/788

Sayı

: ARGUYG3/9609

İstanbul,04.09.2012

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda özetle; Endonezya Ticaret Bakanlığı tarafından "Buğday Unu" (1101.00.11, 1101.00.15 ve 1101.00.90 GTİP'li) ithalatına karşı 24 Ağustos 2012 tarihinde bir korunma önlemi soruşturması açıldığının ilan edildiği (EK) bildirilmektedir. Yazının devamında özetle;

· Korunma önlemi soruşturmalarının DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994 XIX. maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülemeyen gelişmelerden kaynaklanan, mutlak ya da yerli üretime göre, ithalat artışının yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olduğu, soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı korunma önlemi tatbik edilebildiği ve konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye

http://www.tpsa.gov.tr/index.cfm?sayfa=77C5CD43-D8D3-8566-45207C1F2F2CFA49 bağlantısından ulaşılabildiği,

· Anılan bildirimden anlaşıldığı üzere, ilgili tarafların uygun görmeleri halinde, ilişikte iletişim bilgileri bulunan Bakanlık ile irtibata geçerek soruşturma kapsamındaki olası görüşlerinin destekleyici kanıtları ile birlikte yazılı olarak sunmaları gerektiği,

· Öte yandan, bahse konu soruşturmaya ilişkin olarak "Ticaret Politikası Önlemeleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamınca Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesi Hakkında Yönerge" kapsamında ortak bir hizmet alınması hususunun da değerlendirilebileceği

hususları bildirilmekte olup, konuya ilişkin olası değerlendirmelerin bildirilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat-Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

Ek : Açılış Bildirimi (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
AcilisBildirimi.pdf 998,13 KB İndir