Türkçe

Kosova'ya Süt Ürünleri İhracatı hk

Sirküler Tarih/No: 17.07.2012/649

Sayı

:ARGUYG1/8020

İstanbul,16.07.2012

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER

İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

İlgi: 27/06/2012 tarihli sirkümüz.

Bilindiği üzere, Kosova'ya süt ürünleri ihraç edilebilmesini teminen Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı'ndan alınan bir yazıya atfen Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıya ilişkin olrak ilgi'de tarih ve sayısı kayıtlı sirkümüzde Kosova'ya süt ürünleri ihracatı gerçekleştirilebilmesi için Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı tarafından iletilmiş olan formlara ilişkin bilgilendirmede bulunulmuştu.

Bu defa, Konuya ilişkin olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan 10/07/2012 tarihli yazıda, Bakanlıklarınca uygulanan mevzuat gereğince ihracatçı firmalarımız tarafından Kosova'ya gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatında 2HTC model sağlık sertifikası ile T/S model Transit (Depolama) Sertifikalarının Türkvet Sistemi üzerinden kullanılabileceği ifade edilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Hasan Parıltı

Genel Sekreter Yrd.