Türkçe

Küme Mükemmeliyeti Konferansı

Sirküler Tarih/No: 08.11.2013/830

Sayı

: EGT/10805

İstanbul,08.11.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Kümelenme yaklaşımı, dünyada son dönemde sektörlerin rekabetçiliğini desteklemeye yönelik en etkili politika araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de de, gerek kümelenme alanındaki insan kaynağı altyapısının geliştirilmesi, gerekse küme girişimleri için etkili destek mekanizmalarının oluşturulması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların, sektörlerin gelişimi ve ihracat artışı için gün geçtikçe daha kritik bir rol oynayacağı öngörülmektedir.

Türkiye'de kurulan ilk iş destek kuruluşlarından biri olan ve sektörel yoğunlaşma temelinde faaliyet gösteren Ege İhracatçı Birlikleri, üyelerinin rekabet gücü ve ihracat artışlarına katkıda bulunmak amacıyla kümelenme yaklaşımını benimsemektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan elde edilen çıktılar, hem küme organizasyonlarının desteklenmesi hem de daha profesyonel küme yönetim anlayışının geliştirilmesine katkıda bulunacak şekilde kurgulanmaktadır. Dolayısıyla Birliklerimizce yürütülen bu çalışmaların nihai amacı küme yönetim mükemmeliyetini sağlayıp bu olguyu yaygınlaştırmaktır. Bu amaçla, Avrupa Komisyonu desteğiyle Birliklerimizce yürütülmekte olan "Küme Yöneticileri için Kapasite Gelişimi Projesi” kapsamında kümelenme konusunda çalışan tüm paydaşları bir araya getirerek bilgi ve deneyim aktarımı sağlamayı hedefleyen "Küme Mükemmeliyeti Konferansı” düzenlenmektedir. Konferans katılımcıları,

• Küme organizasyonlarının profesyonelleşmesinde kullanılan araçlar,
• Kümelenme modelinin rekabetçilik, değer zinciri entegrasyonu, girişimcilik ve kümenin uluslararası marka olması gibi konulara etkileri,
• Yurt dışından örneklerle küme potansiyelinin değerlendirilmesi, profesyonel küme yönetiminin etkili işbirlikleri ve ihracat artışı üzerindeki etkileri,
• Türkiye ve Avrupa'daki küme destek mekanizmalarının bugün ve yarını,
• Küme mükemmeliyeti için profesyonel küme yöneticilerinin yetiştirilmesinin önemi konularındaki son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma fırsatı elde edeceklerdir.

"Küme Mükemmeliyeti Konferansı-Cluster2.0” Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde 28 Kasım 2013 Perşembe günü 09:00-18:00 saatleri arasında İzmir Hilton Oteli'nde gerçekleştirilecektir. Konferansta ayrıca European Cluster Excellence Initiative tarafından geliştirilen ve Türkiye'de ilk defa Birliklerimiz tarafından 2014 yılının ilk çeyreğinde düzenlenmesi planlanan "Küme Yöneticisi Eğitim Programı”nın da lansmanı yapılacaktır.

Konferansın kayıtları http://www.egeliihracatcilar.com/Asp/www.kumeyonetimi.org/konferans üzerinden online olarak alınmaktadır. Ulusal ve uluslararası katılımın sağlanacağı konferansa kayıt olmak için son başvuru tarihi 26 Kasım 2013 Salı olup, detaylı etkinlik programı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek: Konferans Programı (2 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
KonferansProgrami.pdf 385,81 KB İndir