Türkçe

Kuru İncir Danışma Niteliğinde EİB Genel Kurul Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 17.01.2013/56

Sayı

: ARGUYG3/682

İstanbul,17.01.2013

 

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden (EİB) alınan 17.01.2013 tarihli bir yazıda özetle;

· Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu tarafındanaşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 21 Ocak 2013 Pazartesi günü, saat 14:30'da EİB binasında / İzmir'de Kuru İncir için Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı yapılmasının kararlaştırıldığı,

· Söz konusu toplantıya Ekonomi Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcilerinin de katılacağı,

· Anılan toplantıya katılım sağlamak isteyen kuru incir ihracatçısı üyelerimizin aşağıda yer alan katılım formunu doldurarak en geç 18 Ocak 2013 Cuma günü saat 12:00'ye kadar kurumeyve@egebirlik.org.tr veya 0232 488 61 80 no.lu faksa iletmeleri gerektiği

hususları bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat-Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

___________________________________________________________________________

Katılım Formu

21 Ocak 2013 Pazartesi günü saat 14:30 EİB binasında Kuru İncir Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı'na firmamızı temsilen .......... katılacaktır.

Firma Unvanı : ...

Telefon : ...

E-posta : ...

_________________________________________________________________________

Gündem:

1) Avrupa Birliği'ne ihraç edilen kuru incirler için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) çerçevesinde alınan aflatoksin bildirimlerinin sayısında görülen artışın nedenlerinin ve önümüzdeki dönemde ihracatımızı olumsuz etkileyebilecek olası sıkıntıların önüne geçilebilmesi için alınabilecek önlemlerin görüşülmesi,

2) Diğer Konular.