Türkçe

Kuru İncir Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 20.08.2013/629

Sayı

: ARGUYG3/8439

İstanbul,20.08.2013

 

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden (EİB) alınan 19.08.2013 tarihli bir yazıda özetle,

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu tarafından aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 23 Ağustos 2013 Cuma günü, Saat:14.00'de EİB binası / İzmir'de Kuru İncir için Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı yapılmasının kararlaştırıldığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, anılan toplantıya katılmak isteyen kuru incir ihracatçısı üyelerimizin katılım teyitlerini en geç 21 Ağustos 2013 Çarşamba günü, mesai saati sonuna kadar EİB'in 0232 488 61 80 numaralı faksına veya kurumeyve@egebirlik.org.tr e-posta adresine iletilmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat-Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

GÜNDEM

1. 2012-13 Sezonu Kuru İncir İhracatında yaşanan gelişmeler,
2. 2013-14 Sezonu Kuru İncir İlk Yükleme tarihinin görüşülmesi,
3. Diğer konular.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 Ağustos 2013 Cuma günü, Saat:14.00'de EİB binası / İzmir'deki Kuru İncir Danışma

Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı'na firmamızı temsilen, …………….……… katılacaktır.

Firma Unvanı : …………………………………………………
Direkt Telefon: …………………………………………………
E-posta Adresi: …………………………………………………