Türkçe

Kuru İncirde Kontrol Sıklığı ve Fındık Püresi CN Kodu Değişikliği

Sirküler Tarih/No: 14.06.2019/313

Sayı

:  151-03507

İstanbul,14.06.2019

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda özetle;

· Bazı yem ve yiyecek maddelerinin üçüncü ülkelerden ithalatında aflatoksin bulaşma riski sebebiyle özel durum uygulaması hakkında, 884/2014/EC sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden ve bir örneği ekte sunulan 2019/890/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün yayımlanmasını takip eden 20. gün yürürlüğe girmek üzere, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Mayıs 2019 tarihli ve L 142 sayılı nüshasında yayımlandığı, anılan mevzuat değişikliği kapsamında, ülkemiz menşeli kuru incir ile türev ürünlerinin AB'ye ihracatında aflatoksin riski açısından fiziksel kontrol sıklığının %10 oranından %20'ye çıkarılması öngörüldüğü,

· Anılan mevzuat kapsamında kuru incirlerde okratoksin A tespit edildiğine dair bulgu da paylaşıldığı, 884/2014/EC sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün 1'inci maddesinin üçüncü paragrafı kapsamında kişilerin özel tüketimi ve kullanımı için gönderilen sevkiyatlar anılan Tüzük kapsamı dışında tutulduğu, 2019/890/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile anılan paragrafın değiştirilerek, ticari örnek veya laboratuvar örneği olarak gönderilen sevkiyatlar ile piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatların da anılan Tüzük kapsamı dışında tutulmuş olduğu, kötüye kullanımı önlemek için söz konusu sevkiyatların brüt ağırlıklarının 30 kg'ı aşmaması şartının getirildiği,

· Bunlara ilaveten, 2019/890/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile 884/2014/EC sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün ekinin değiştirilerek, fındık püresine ve hazırlanmış incirlere ilişkin yeni kombine nomenklatür kodları eklendiği

hususları bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EK : Komisyon Uygulama Tüzüğü (6 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Komisyon_Uygulama_Tuzugu.pdf 340,38 KB İndir