Türkçe

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Sirküler Tarih/No: 22.09.2016/795

Sayı

: EGT/8203

İstanbul,22.09.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22.09.2016 tarihli yazıda; ihracatçılarımızı da ilgilendiren düzenlemeleri içeren Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı'nda, 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmesini teminen Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından söz konusu Taslağın yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için geliştirilmesi/değiştirilmesinde fayda görülen hususlar ile ilgili olarak, varsa müşavirlerinizin görüşlerine de başvurularak oluşturulacak maddeler bazında gerekçeli görüş ve önerilerin EK'li "Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form” yoluyla en geç 27 Eylül 2016 Salı mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

NOT: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı”na aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır:
http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/serno11KVGTaslak.pdf

EK: Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_KurumlarVergisi.docx 14,32 KB İndir