Türkçe

Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Teknik Destek Projesi Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

Sirküler Tarih/No: 08.01.2019/13

Sayı

: 30-00168

İstanbul,08.01.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen "Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi” kapsamında, dış paydaşların gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken yaşadığı sorunların tespiti ve çözüm yollarının ortaya konabilmesi amacı ile bir anket yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Gümrük ve ticaret işlemlerinin daha kaliteli hizmet seviyesine ulaşmasında yol gösterici olacak bahse konu ankete 14.01.2019 tarihine kadar katılım sağlanmasının önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Anket: https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi