Türkçe

Kuwaıt Dırect Investment Promotıon Authorıty İle Kuveyt Yatırım Forumu

Sirküler Tarih/No: 21.02.2018/144

Sayı

:EGT/1398

İstanbul,21.02.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Kuveyt Ticaret Müşavirliği'nden T.C. Ekonomi Bakanlığı'na iletilen yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19.02.2018 tarihli yazıda;

Kuwait Direct Investment Promotion Authority (KDIPA) tarafından Kuveyt Ticaret Kanunu'nda öngörülen kefalet sistemi ve acente aracılığı ile iş yapmaya istisna sağlanmakta olduğu bilgisi verilerek, Kuveyt'te iş yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için önemli bir aracı kurum olarak öne çıktığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla KDIPA tarafından 20-21 Mart 2018 tarihlerinde Kuveyt Emiri'nin himayelerinde dünyanın her yerinden birçok katılımcının yer alacağı, Kuveyt'te KDIPA ile iş yapmış yatırımcı firmaların tecrübelerinin aktarılacağı, ülkemizden de KDIPA aracılığı ile yatırım yapan firmalarımız tarafından sunum yapılacağı bir Kuveyt Yatırım Forumu'nun düzenleneceği belirtilmektedir.

Son olarak Kuveyt Hükümetine bağlı iş dünyasına dönük çalışmalar gerçekleştiren tüm kurumların hizmetlerinin tanıtılacağı, Kuveyt Hükümeti ve Kuveyt'te iş yapmak isteyen iş dünyası (G2B) ve iş çevreleri arasında (B2B) görüşmelerinin gerçekleştirileceği etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgi ve kayıtların https://kif.kdipa.gov.kw/register/ bağlantısından yapılabileceği, ancak kayıt yaptırmayan katılımcıların etkinliklere kabul edilmeyeceği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi