Türkçe

Kuzey Irak - Sevk Öncesi İnceleme

Sirküler Tarih/No: 28.12.2012/1146

Sayı

: EGT/14381

İstanbul,28.12.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: a) 20.11.2012 Tarihli ve 1020 sayılı sirkülerimiz.
      b) 05.12.2012 Tarihli ve 1065 sayılı sirkülerimiz.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27.12.2012 tarihli yazıda;

Irak'a ihracatta sevk öncesi inceleme uygulamasına, 1 Ocak 2013'ten itibaren mobilyaların da dahil edileceği ve KIBY tarafından hayvansal gıda ürünlerinde sağlık sertifikası aranacağı bilgisi üzerine KIBY yetkilileri ile 27-29 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara'da, 18-21 Aralık 2012 tarihlerinde ise Erbil'de bir dizi toplantılar yapıldığı, söz konusu toplantılarda aşağıdaki konuların görüşüldüğü ve kararların alındığı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın (GTHB) düzenlediği hayvansal gıda ürünlerine ilişkin sağlık sertifikalarında KIBY'nin aradığı gerekliliklere de yer verilecek ve bu sertifikalar KIBY tarafından kabul edilecektir. KIBY'nin 01.01.2013'te başlatacağı hayvansal ürünlerde sağlık sertifikası aranması uygulaması ilk başta gönüllülük esasına dayanacak, bu belgelerin KIBY gümrük idaresince zorunlu olarak aranması uygulamasına ise 01.03.2013'te geçilecektir. Irak'a hayvansal ve bitkisel ürün ihraç eden firmalarımızın sertifika düzenlemesi konusunda GTHB'ye başvurmaları gerekecektir.

2- GTHB tarafından düzenlenen sertifikalar ayrıca gözetim şirketlerinin yürüteceği (Mart 2013 veya sonraki bir tarihte başlatılmasının planlandığı KIBY yetkililerince belirtilen) gıda ürünlerine ilişkin sevk öncesi inceleme uygulaması için de kabul görecektir. Denetim kapsamındaki gıdalara ilişkin Irak standartlarının gerektirdiği ilave hususlar için ise gözetim şirketlerince ilave inceleme yapılabilecek ve tüm bu değerlendirmelerin neticesinde Uygunluk Belgesi düzenlenecektir.

3- KIBY, mobilyalara ilişkin Türk standartlarını denk kabul etmiştir. Böylelikle, mobilyalarda sevk öncesi inceleme uygulamasının başlayacağı 01.01.2013'ten itibaren Türk Standartlarına göre belge sahibi olan ihracatçılarımız gözetim şirketlerine başvurduklarında doğrudan uygunluk belgesi alabilecektir. Ayrıca, mobilya ihracatçılarımızın sunduğu test raporlarının akredite bir laboratuardan alınmış olması zorunluluğu 01.07.2013'e kadar uygulanmayacaktır. Bu tarihten itibaren ise akredite kuruluş raporu gerekecektir. K.Irak'a mobilya ihraç eden firmalarımızın Türk standartlarına uygunluğu gösteren belgeleri temin etmek üzere TSE'ye veya bu alanda faaliyet gösteren diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekecektir. Belgesi olmayan ancak ithalatçıyla yaptıkları sözleşme gereğince işlem başlatmış firmalarımızın ise sevkiyattan önce Ekonomi Bakanlığına (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekecektir.

4- Tanım itibariyle sevk öncesi incelemeye tabi olan ancak ilgili standardın kapsamı dışında kalan ürünlerde KIBY gümrüklerinde yaşanan "kapsam dışı belge” sorunuyla ilgili olarak KIBY tarafı, (Habur-İbrahim Halil) gümrük kapısında Standartlar ve Kalite Kurumu'ndan bir yetkiliyi görevlendirdiklerini ve bu görevlinin bu tür sorunlarda olay bazlı değerlendirme yaparak karar vereceğini bildirmişlerdir.