Türkçe

Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletler Yaptırımları

Sirküler Tarih/No:13.02.2018/124

Sayı

:EGT/1252

İstanbul,13.02.2018


İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13.02.2018 tarihli yazıda;

Ülkemizin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore) uluslararası hukuk çerçevesinde nükleer ve balistik füze programına son vermesini teminen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan ve söz konusu ülkeye yaptırım uygulanmasını öngören kararlarına katılmakta ve söz konusu yaptırımları uygulamakta olduğu belirtilmektedir.

BMGK'nın 1718 (2006), 1874 (2009), 2094 (2013) ve 2270 (2016) kararlarını iç hukukumuza yansıtan 2006/36, 2009/17 ve 2016/11 sayılı Başbakanlık Genelgelerine ilave olarak, BMGK'nın 2321 (2016) sayılı kararının uygulanmasını teminen, önceki BMGK yaptırım kararlarını da (1718, 1874, 2087, 2094, 2270, 2321) içeren 2017/9950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

BMGK'nın 2017 yılında aldığı 2356, 2371, 2375 ve 2397 kararlarla, Kuzey Kore'ye yönelik

yaptırımların kapsamı genişletilmiş olup, bu ülke vatandaş ve kuruluşları ile yeni iş ortaklığı tesis edilemeyeceği; mevcut iş ortaklıklarının sonlandırılacağı; Kuzey Kore'ye doğalgaz ve kondensatları, rafine petrol ürünleri, ham petrol satışı ve nakliyatı yapılamayacağı; bu ülkeden kurşun ve kurşun cevheri, balık, deniz kabukluları, yumuşakçalar ve diğer her türlü deniz omurgasızları dahil deniz mahsulleri, kumaş ve mamul veya yarı mamul konfeksiyon ürünleri dahil olmak üzere muhtelif tekstil ürünlerinin tedarik edilemeyeceği ve bu ürünlere yönelik ilave hususların yaptırıma bağlanacağı bilgisinin edinildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi