Türkçe

Lamas, Washington Navel, Thomson Navel Kesim ve İhraç

Sirküler Tarih/No: 07.11.2013/821

Sayı

: ARGUYG1/10705

İstanbul,06.11.2013

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nden alınan yazıda özetle; TS/34 Turunçgil Meyveleri Standardının 4.2.1 Genel Özellikler Maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde, Portakal Washington Navel, Thomson Navel ve Limon Lamas çeşitleri gerekli olgunluğa eriştiğinden

- 08.11. 2013 tarihinde kesimine,

- 12.11.2013 tarihinde ihracına

karar verildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi