Türkçe

Leaf Tobacco A.Michailides S.A Firması Hakkında Bilgilendirme

Sirküler Tarih/No: 05.10.2017/736

Sayı

: EGT/8409

İstanbul,05.10.2017

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Selanik Ticaret Ataşeliğimizden Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21.09.2017 tarihli yazıda; Türk Eximbank tarafından Ataşeliğimize resmi yazı ile Selanik'te mukim "Leaf Tobacco A. Michailidis S.A.” firmasının ve kardeş firması olan Bulgaristan'da mukim aynı adlı firmanın, bir ambalaj firmamıza vadesi geldiği halde bir kısım borçlarını ödemediği bilgisi verildiği belirtilerek; Ataşeliğimizce aşağıda detaylı bilgileri verilen bahse konu firma ve bağlı olduğu Ticaret Odası ile irtibata geçilmesi neticesinde firma yetkililerinin ithal ettikleri ürünlerde kalite uyumu olmaması sebebiyle indirim istedikleri ve bahse konu miktarın %70'inin ödendiği bilgisini paylaştığı; akabinde ise Ataşeliğimizce anılan firma ile tekrar irtibata geçilemediği ve firmanın bağlı olduğu Ticaret Odasından da kendilerine firma tarafından cevap verilmediği bilgisinin edinildiği; yazı tarihi itibarıyla adı geçen firmanın borçlarını ödediğine dair herhangi bir bilgi olmadığının ifade edildiği,

Mezkur firma ile ilgili çeşitli tarihlerde basında, firmanın finansal durumunun iyi olmadığı, iflas etmiş olduğu, finansal yeniden yapılandırma talep ettiği gibi haberlerin yer aldığı; bu minvalde adı geçen firmayla kurulacak ticari iş ve işlemlerde dikkatli olunması gerektiği ve peşin ödeme dışında anılan firma ile çalışılmamasının ihracatçı firmalarımızın mağdur olmamaları açısından önemli görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Michailidis Leaf Tobacco
Vergi Numarası: 094411218
Genel Elektronik Ticaret Sicili: 057861304000
Selanik Ticaret ve Sanayi Odası