Türkçe

Libya Değerlendirme Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 14.03.2012/271

Sayı

: EGT/3162

İstanbul,14.03.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ndan alınan 13.03.2012 tarihli yazıda;

Libya'da yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan süreci işadamlarımızın en az zararla atlatmasına katkıda bulunmak amacıyla Kurulları tarafından ilgili Bakanlıklar ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği içinde çeşitli girişimlerde bulunulduğundan bahisle,

Libya'daki son duruma ilişkin bilgi paylaşmak ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 22 Mart 2012 tarihinde saat 15.00'de İstanbul, TOBB Plaza'da "4. Libya Değerlendirme Toplantısı”nın yapılacağı,

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimiz tarafından ek'te yer alan başvuru formunun doldurularak, 21 Mart 2012 Çarşamba gününe kadar DEİK'e (İlgili Kişi: Özge Karagöz, Tel: 0212 3395070, Faks: 0212 2703592, E-posta: okaragoz@deik.org.tr) iletilmesi gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

Ek:
Katılım Formu (1 sayfa)


İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Libya - Katilim Formu.doc 27,00 KB İndir