Türkçe

Libya'da Ticari Acentelere İlişkin Karar

Sirküler Tarih/No: 10.04.2014/281

Sayı

: EGT/3598

İstanbul,09.04.2014

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 8.4.2014 tarihli yazıda;

Libya Ekonomi Bakanlığı'nın ticari acentelere ilişkin bir örneği ek'li kararında, ticari acentelerin Libya ekonomisinin yeterliliğine zarar vermeyecek, ülkenin ekonomik çıkarlarına hizmet edecek ve ticari rekabet sağlayacak şekilde yabancı firmalarla sözleşme yapabileceğinin ve firmaların Libya'da yürürlükte olan mevzuata uymaları gerektiğinin dile getirildiği,

Söz konusu mevzuata göre, firmaların acenteliklerini Libyalı gerçek veya tüzel kişilere aracısız vermelerinin zorunluluğu olduğunun, aksi takdirde Libyalı olmayan acente temsilcileri tarafından Libya'ya sokulmaya çalışılan ticari malların ve ürünlerin engelleneceğinin, ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan ihale komisyonları ile satın alma komisyonlarının işlemlerinde önceliğin Ticari Acenteler Siciline kayıtlı ve gerekli izinleri almış olan ticari acentelere verileceğinin ifade edildiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Karar Metni ve Tercümesi (4 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
KararMetni_Tercumesi.pdf 2.294,22 KB İndir