Türkçe

Lisanssız Yazılım Kullanımı

Sirküler Tarih/No: 20.12.2012/1125

Sayı

: EGT/13995

İstanbul,20.12.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 19.12.2012 tarihli yazıda;

ABD'nin Washington ve Louisiana eyaletlerinde, üretim faaliyetlerinde lisanssız yazılım ve donanım kullanan firmalar aleyhine haksız rekabete yol açtıkları gerekçesiyle dava açılabilmesini mümkün kılan eyalet yasalarının kabul edildiği,

Bu bağlamda; ABD'nin haksız rekabete yol açabilecek uygulamalara karşı son dönemde yürüttüğü politikayı devam ettirmesinin beklendiği; söz konusu eyaletlerin yanı sıra benzer yasa tasarısı hazırlık çalışmalarının, Arizona, California, Connecticut, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Missouri, New York, North Carolina ve Oregon eyaletlerinde de yapılmaya başlandığının bilindiği; ayrıca, söz konusu hususta federal çapta bir yasa çıkarılması için de girişimlerde bulunulduğu,

Bu çerçevede; ABD'ye ihracat yapan ve üretim aşamalarında bilişim teknolojileri kullanan ihracatçı firmalarımızın, adı geçen ülkede kabul edilen ve yasalaşması için hazırlık çalışmaları yürütülen düzenlemelerle ilgili olarak gerekli hassasiyeti göstermeleri

hususu bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi