Türkçe

Madde Politikalarına İlişkin Talepler ve Değerlendirmeler

Sirküler Tarih/No: 12.03.2018/193

Sayı

:EGT/2021

İstanbul,12.03.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 12.03.2018 tarihli yazıda; ülkemizde üretim yapan firmaların ekonomiye sağladıkları katkı ve yarattıkları istihdam dikkate alınarak yerli üreticileri ithalat baskısına karşı korumak, Ortak Gümrük Tarifesi'nden (OGT) kaynaklanan ara mamul ile nihai ürün gümrük vergisindeki farklılıkların etkisini azaltmak amacıyla ilave gümrük vergileri uygulandığından bahisle,

Söz konusu uygulamanın etkin bir şekilde yürütülebilmesini teminen sektörden gelen taleplerin önem arz ettiği; sanayicimizin aleyhine olan OGT kaynaklı hammadde, nihai ürün gümrük vergisi farklılıklarının giderilebilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen üye firmalarımız tarafından, şikâyet konusu nihai ve ara mamulleri ve bahse konu eşyaya ait gümrük tarife istatistik pozisyonlarının EK'li form vasıtasıyla en geç 20 Mart 2018 Salı mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Form (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
gorus formu.pdf 191,18 KB İndir