Türkçe

Mahsul Limon Satış İhalesi

Sirküler Tarih/No: 06.09.2018/526

Sayı

:5002-05366

İstanbul,06.09.2018

 İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen yazıda, 09.08.2018, 16.08.2018 ve 31.08.2018 tarihlerinde açık arttırma usulü ile şatışa arz edilen 5.118 Ton İnterdonato limon satış ihalesinde;
Satışı gerçekleşmeyen 3.560 Ton (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19ve 24 nolu partiler) İnterdonato limon şartname ve yönetmelik esaslarında 06.09.2018 tarihinde tekrar satışa arz edilecek olup detaylar Ek'li duyuruda bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Yaş Meyve Birliği Koordinasyon Şubesi

Ek: Dalaman Limon Satış İhalesi (2 Sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Dalaman Limon Ihalesi.doc 73,50 KB İndir