Türkçe

Maksimum Kalıntı Limitleri

Sirküler Tarih/No:03.03.2021/175

Sayı

:290-00881

İstanbul,01.03.2021

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; 10 Şubat 2021 tarihli ve L 46 sayılı AB Resmi Gazetesinde 396/2005/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğünü değiştiren 2021/155/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nün yayımlandığından bahisle, anılan Tüzüğün bir ekli bir örneği iletilmektedir.

Bahse konu Tüzük kapsamında;

-"chlorothalonil”, "chlorpropham”, "dimethoate”, "fenamidone”, "omethoate”, "propiconazole”, "pymetrozine”, "carbon tetrachloride”, "ethoprophos” ve "methiocarb” aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin onaylarının kaldırıldığı belirtilerek, anılan aktif maddelere ilişkin 396/2005/AT sayılı Tüzüğün Ek II ve III'ünde yer alan maksimum kalıntı limitlerinin silindiği,

-"chlorpropham” için geçici maksimum kalıntı limitlerinin yer aldığı Ek III'e bir sütun eklendiği,

-"carbon tetrachloride”, "chlorothalonil”, "dimethoate”, "ethoprophos”, "fenamidone”, "methiocarb”, "omethoate”, "propiconazole” ve "pymetrozine” için ise ihmal edilebilir (default) maksimum kalıntı limitlerinin yer aldığı Ek V'e sütunlar eklendiği bildirilmektedir.

Söz konusu Tüzük 2 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 2 Eylül 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağı hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ek: 2021 155 AB sayılı Komisyon Tüzüğü (29 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
2021_155_AB_sayili_Komisyon_Tuzugu.pdf 991,93 KB İndir