Türkçe

Malezya Serbest Ticaret Anlaşması

Sirküler Tarih/No: 23.01.2018/59

Sayı

: EGT/612

İstanbul,23.01.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda; müzakerelerine 31 Mayıs 2010 tarihinde başlanan Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA)'nın dokuz müzakere turu ve bir ara oturumun ardından 15 Ocak 2014 tarihinde tamamlandığı ve iç onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından 1 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği,

STA'nın 14.3 numaralı "Geliştirici Hüküm" başlıklı maddesinde, tarafların Anlaşma'nın yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra, aralarındaki hizmetler ticaretini tedricen serbestleştirmek amacıyla hizmetler ticareti müzakerelerine başlamak hususunda anlaştıkları,

Ayrıca Sayın Bakanımız ile Malezyalı muhatabı arasında 27 Eylül 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmede, hâlihazırda sadece mal ticaretini düzenleyen STA'nın, hizmet ticareti ve yatırımları içerecek şekilde genişletilmesinin uygun görüldüğü ve STA kapsamında 5-6 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen Ortak Komite Toplantısı'nda ise STA'nın genişletilmesi konusunda bilgi değişiminde bulunulduğu; bu amaçla yapılacak müzakerelerin yol haritası üzerinde mutabık kalındığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede; STA kapsamında hizmet ticareti müzakerelerinde ele alınan hususlara ilişkin bilgi notu EK'te iletilmekte olup, Malezya ile yürütülecek hizmet ticareti müzakerelerinde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar ile görüş ve önerilerin EK'li form vasıtasıyla en geç 24 Ocak 2018 Çarşamba mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EK:
1 - STA'lar Kapsamında Hizmet Ticareti Müzakereleri Bilgi Notu (8 sayfa)
2 - Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Malezya_23.1.2018.doc 34,50 KB İndir
Malezya_STAlarKapsamindaHizmetTicaretiMuzakereleriBilgiNotu_23.1.2018.PDF 63,42 KB İndir