Türkçe

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Buğday Satışı

Sirküler Tarih/No: 03.05.2017/337

Sayı

: UYG3/4111

İstanbul,03.05.2017

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz;

T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığından alınan bir yazıda, kuruluşun stoklarında bulunan makarnalık buğday ile ilgili ‘Mamul Madde İhracatlarına İhracattan Sonra Hububat Satışlarına Ait Uygulama Esasları' çerçevesinde satış yapılacağı bilgisi tarafımızca edinilmiştir.

Bu çerçevede, bahse konu yazıda;

Satışa açılan makarnalık buğday stokları, üretimlerinde makarnalık buğday kullanan tüm mamul madde ihracatçılarına yönelik olacağı,

Bu kapsamda hakedişlere ait sözleşmeler 03-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında imzalanacak, satışlarda geçerli olacak satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgiler Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürlükleri'nden öğrenile bilineceği,

Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlükleri'ne gönderilecek makarnalık buğday hak edişlerinin 17.05.2017 günü mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekmekte olduğu,

Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlükleri'ne daha önce gönderilen hak edişlerinden, belge ithalat süresi henüz dolmamış olmak kaydıyla talep edilmesi durumunda yeni belirlenmiş olan satış fiyat ve esasları uygulanmak suretiyle satışa açılan stoklar ölçüsünde sözleşme imzalanabilecek olup bahse konu hak edişlerin tekrar gönderilmesine gerek bulunmadığı,

Bu kapsamda makarnalık buğday talep eden firmaların mamul madde ihracatı sonrası hak etmiş oldukları makarnalık buğday miktarlarının Uygulama Esaslarında belirtilen formata göre gönderilmesi gerekmekte olduğu,

ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat Birliği Koordinasyon Şubesi