Türkçe

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Hububat Satışı

Sirküler Tarih/No: 04.04.2012/346

Sayı

: EGT/4014

İstanbul,04.04.2012

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 06.03.2012 Tarihli ve 2012/242 sayılı sirkülerimiz.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 03.04.2012 tarihli yazıda;

Kuruluşları stoklarında bulunan arpaların yanı sıra 2009 yılı ve öncesi mahsulü ekmeklik buğdaylar ile 2009 yılı mahsulü makarnalık buğdayların mamul madde ihracatı sonrası satışa verileceğinin daha önce duyurulduğundan bahisle,

Mamul madde ihracatı kapsamında yapılan makarnalık buğday satışlarının (süresi içinde sözleşmesi yapılıp teslimatları devam edenler hariç) kapatıldığı; arpa ve 2009 yılı ve öncesi mahsulü ekmeklik buğdaylarla birlikte 2010 yılı mahsulü 8.019 ton ekmeklik buğdayların da satışa açıldığı,

Bu kapsamda; 03 Nisan - 04 Mayıs 2012 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detay bilginin Ofisleri Şube Müdürlüklerinden öğrenilebileceği,

Bu çerçevede; Kuruluşlarından bu kapsamda ekmeklik buğday ve arpa talep eden firmaların mamul madde ihracatı sonrası hak etmiş oldukları hububat miktarının Uygulama Esaslarında belirtilen formata göre gönderilmesi gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.