Türkçe

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Hububat Satışı

Sirküler Tarih/No: 16.08.2013/615

Sayı

: EGT/8373

İstanbul,16.08.2013

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 06.04.2012 tarihli ve 362 sayılı sirkülerimiz.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 15.08.2013 tarihli yazıda;

Kuruluşlarının Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Ceylanpınar işyeri stoklarında bulunan değişik kodlardaki yaklaşık 24.000 ton ekmeklik buğdayların, ilgi'de kayıtlı sirküler ek'i Uygulama Esasları çerçevesinde mamul madde ihracat sonrası sadece un fabrikalarına yönelik satışa verileceği,

Satışa açılan ekmeklik buğdayların sınırlı olması nedeniyle, Genel Sekreterliğimiz tarafından ekmeklik buğday hak edişlerinden, 22.08.2013 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine ulaşanların birlikte değerlendirileceği,

Kuruluşlarınca, bu kapsamda yapılacak satışlar için firmalardan ek'te örneği yer alan taahhütnamenin (EK-1) alınacağı; taahhütname vermeyen firmalara satış yapılmayacağı; taahhütnamelerin firmanın bu satışla ilgili sözleşme imzalamak istediği TMO Şube Müdürlüğünce, 22.08.2013 tarihine kadar firma adına taahhütname imzalamaya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacağı,

Firmaların, tahsis edilen buğday miktarını almadıkları takdirde, taahhütname gereği 29.08.2013 tarihinden başlamak üzere 6 ay süre ile Kuruluşlarının mamul madde ihracatı sonrası hububat satışlarından faydalandırılmayacağı,

Bu kapsamda; 15.08.2013 - 29.08.2013 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detay bilgilerin Şube Müdürlüklerinden öğrenilebileceği,

Bu çerçevede; kuruluşlarından bu kapsamda ekmeklik buğday talep eden firmaların mamul madde ihracatı sonrası hak etmiş oldukları hububat miktarının Uygulama Esasları'nda belirtilen formata göre gönderilmesi gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Taahhütname (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Taahhutname.pdf 801,83 KB İndir