Türkçe

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Hububat Satışı

Sirküler Tarih/No: 28.11.2013/881

Sayı

: TESVK/11559

İstanbul,28.11.2013

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

İlgi: 06.04.2012 Tarihli ve 362 sayılı sirkülerimiz.

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 28.11.2013 tarihli yazıda;

Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 1.200.000 ton ekmeklik buğday, ilgi'de kayıtlı sirküler ek'i "Uygulama Esasları” çerçevesinde mamul madde ihracatı sonrası satışa verileceği,

Satışa açılacak ekmeklik buğdaylar, mamul madde ihracatını gerçekleştiren ve üretimlerinde kaplıca kızıl buğday dahil ekmeklik buğday kullanan un fabrikaları ile bulgur fabrikalarına, satılacak, bisküvi fabrikalarına ise sadece düşük vasıflı ekmeklik buğdaylar satılacağı

Kuruluşlarınca bu kapsamda yapılacak ekmeklik buğday satışlarında, İBGS tarafından gönderilecek tüm hak edişler karşılığında satış yapılacağı, bu nedenle firmaların talep edebileceği buğday miktarı kadar ekmeklik buğday hak ediş gönderilmesinin uygun olacağı,

Kuruluşlarından ürün talep eden firmalar tarafından, hangi iş yerleri stoklarına ilişkin talepleri olduğuna dair dilekçenin sözleşme imzalanacak Şube Müdürlüklerine verileceği,

Bu kapsamda 28 Kasım 2013 - 23 Aralık 2013 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgilerin Şube Müdürlüklerinden öğrenilebileceği,

Konu ile ilgili üyelerimize gerekli duyuruların yapılması ve Kuruluşlarından bu kapsamda ekmeklik ve ekmeklik buğday talep eden firmaların mamul madde ihracatı sonrası hak etmiş oldukları hububat miktarının Uygulama Esaslarında bildirilen formata göre gönderilmesi gerekmekte olduğu,

bildirilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Teşvik ve Dahilde İşleme Şubesi