Türkçe

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Hububat Satışı

Sirküler Tarih/No: 02.01.2014/3

Sayı

: TESVK/50

İstanbul,02.01.2014

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

 

İlgi: 06.04.2012 Tarihli ve 362 sayılı sirkülerimiz.

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 02.01.2014 tarihli yazıda;

Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 1.110.000 ton ekmeklik buğday ile 50.844 ton makarnalık buğday, ilgi'de kayıtlı yazımız ekinde gönderilmiş Uygulama Esasları çerçevesinde mamul madde ihracatı sonrası satışa verileceği,

Satışa açılacak makarnalık buğdaylar makarna, irmik ve şehriye fabrikaları ile üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikalarına ekmeklik buğdaylar ise, un ve üretimlerinde kaplıca kızıl buğday dahil ekmeklik buğday kullanan bulgur fabrikalarına, bisküvi fabrikalarına ise sadece düşük vasıflı ekmeklik buğdaylar satılacağı,

Makarnalık buğday stoklarının sınırlı olması nedeniyle, , İBGS tarafından, makarnalık buğday hak edişlerinden, 16.01.2014 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine ulaşanlar birlikte değerlendirileceği, birden fazla makarnalık buğday hak ediş gönderilecek firmaların, dağıtım sonucu alabilecekleri makarnalık buğdayın öncelikle hangi hak edişten karşılanması gerektiği, 16.01.2014 tarihine kadar bildirilmesi gerektiği,

Ekmeklik buğdaylar ise mamul madde ihracatını gerçekleştiren hak ediş sahibi tüm firmalara serbest olarak satışa verileceği,

Kuruluşlarınca bu kapsamda yapılacak makarnalık buğday satışları, önceki satışlarda olduğu gibi firmalardan taahhütname (ek-1) alınarak yapılacağı, ekmeklik buğday satışlarında ise İBGS tarafından gönderilecek tüm hak edişler karşılığında satış yapılacağı, bu nedenle firmaların talep edebileceği buğday miktarı kadar ekmeklik buğday hak ediş gönderilmesinin uygun olacağı,

Kuruluşlarından ekmeklik buğday talep eden firmalar tarafından, hangi iş yerleri stoklarına ilişkin talepleri olduğuna dair dilekçenin sözleşme imzalanacak Şube Müdürlüklerine verileceği,

Bu kapsamda 03 Ocak - 30 Ocak 2014 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgilerin Şube Müdürlüklerinden öğrenilebileceği,

Konu ile ilgili üyelerimize gerekli duyuruların yapılması ve Kuruluşlarından bu kapsamda makarnalık ve ekmeklik buğday talep eden firmaların mamul madde ihracatı sonrası hak etmiş oldukları hububat miktarının Uygulama Esaslarında bildirilen formata göre gönderilmesi gerekmekte olduğu,

bildirilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Teşvik ve Dahilde İşleme Şubesi

 

EK: Taahhütname (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Taahhutname.jpg 482,89 KB İndir