Türkçe

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Hububat Satışı

Sirküler Tarih/No: 22.01.2014/50

Sayı

: TESVK/734

İstanbul,22.01.2014

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

İlgi: 02.01.2014 Tarihli ve 3 sayılı sirkülerimiz.

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 22.01.2014 tarihli yazıda;

Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 50.847 ton makarnalık buğday, ilgi'de kayıtlı sirküler ile mamul madde ihracatı sonrası satışa verileceği,

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde satışa açılan 50.847 ton makarnalık buğdayın da içerinde yer aldığı makarnalık buğday stokları, sadece makarna, irmik ve şehriye fabrikaları ile üretimlerinde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikalarına satılacağı

Makarnalık buğday stoklarının sınırlı olması nedeni ile, İBGS tarafından 16.01.2014 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine ulaşan makarnalık buğday hak edişleri ile 04.02.2014 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine ulaşan makarnalık buğday hak edişleri birlikte değerlendirileceği, ancak bir firmaya ait birden fazla makarnalık buğday hak edişi gönderilmesi halinde firmaların, dağıtım sonucu alabilecekleri makarnalık buğdayın öncelikle hangi hak edişten karşılanması hususunun İBGS tarafından 04.02.2014 tarihine kadar Kuruluşlarına bildirilmesi gerektiği,

Kuruluşlarınca bu kapsamda yapılacak makarnalık buğday satışları, önceki satışlarında olduğu gibi firmalardan taahhütname (EK-1) alınarak yapılacağı, istekli firmalar taahütnamelerini 04.02.2014 (dahil) tarihine kadar sözleşme imzalamak istediği şube müdürlüğünde doldurarak imzalayabileceği,

Bu kapsamda 23 Ocak-20 Şubat 2014 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgilerin Şube Müdürlüklerinden öğrenilebileceği,

Konu ile ilgili üyelerimize gerekli duyuruların yapılması ve Kuruluşlarından bu kapsamda makarnalık buğday talep eden firmaların mamul madde ihracatı sonrası hak etmiş oldukları hububat miktarının Uygulama Esaslarında bildirilen formata göre gönderilmesi gerekmekte olduğu,

bildirilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Teşvik ve Dahilde İşleme Şubesi

 

EK-1: Taahhütmane (1 Adet)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Taahhutname.jpg 481,92 KB İndir