Türkçe

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Hububat Satışı

Sirküler Tarih/No: 02.04.2014/263

Sayı

: TESVK/3299

İstanbul,02.04.2014

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

İlgi: 06.04.2012 Tarihli ve 362 sayılı sirkülerimiz.

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 01.04.2014 tarihli yazıda;

Kuruluşlarının Mersin, İskenderun, Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa Şube Müdürlükleri stoklarında bulunan mısırları, ilgide kayıtlı sirkülerimiz ekinde gönderilmiş olan Uygulama Esasları çerçevesinde mamul madde ihracatı sonrası satışa verileceği,

Satışa açılan mısır stokları, üretimlerinde mısır kullanan tüm mamul madde ihracatçılarına satılacağı,

02.04.2014-30.04.2014 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için uygulanacak ABD Dolar/Ton bazındaki satış fiyatları;

Mersin Şube Müdürlüğü mısır stokları için 262 $/Ton,

İskenderun ve Gaziantep Şube Müdürlükleri mısır stokları için 237 $/Ton,

Diyarbakır ve Şanlıurfa Şube Müdürlükleri mısır stokları için 217 $/Ton olarak uygulanacak, ayrıca 2 $/Ton maniplasyon ücreti alınacağı,

Satışa açılan mısır stoklarına ait detay bilgiler ilgili Şube Müdürlüklerinen öğrenilebileceği,

Bu kapsamda satışa açılan mısır stokları, iç satışa da açık olduğunda, satış önceliği iç satış talebinde bulunan firmaya verileceği,

Konu ile ilgili üyelerimize gerekli duyuruların yapılması ve mısır hak edişlerinin Uygulama Esasları'nda belirtilen formata göre gönderilmesi gerektiği

bildirilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Teşvik ve Dahilde İşleme Şubesi