Türkçe

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Hububat Satışı

Sirküler Tarih/No: 22.11.2012/1023

Sayı

: EGT/12755

İstanbul,22.11.2012

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 06.04.2012 Tarihli ve 362 sayılı sirkülerimiz.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 20.11.2012 tarihli yazıda;

Kuruluşları stoklarında bulunan makarnalık buğdayların, ilgi'de kayıtlı sirküler ek'i Uygulama Esasları çerçevesinde mamul madde ihracatı sonrası sadece makarna, irmik, şehriye ve bulgur fabrikalarına yönelik satışa verileceği,

Satışa açılacak makarnalık buğday stoklarının sınırlı olması nedeniyle, Genel Sekreterliğimiz tarafından 30.11.2012 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine ulaştırılan makarnalık buğday hak edişlerinin değerlendirileceği,

Kuruluşlarınca, bu kapsamda yapılacak satışlar için ek'te bir örneği yer alan taahhütnamenin alınacağı; söz konusu taahhütnameyi vermeyen firmalara satış yapılmayacağı; taahhütnamelerin, firmanın bu satışla ilgili sözleşme imzalamak istediği TMO Şube Müdürlüğü'nde, 30.11.2012 tarihine kadar firma adına taahhütname imzalamaya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacağı,

Firmaların; tahsis edilen buğday miktarını almadıkları takdirde, taahhütname gereği 21.12.2012 tarihinden başlamak üzere 6 ay süre ile Kuruluşları mamul madde ihracatı sonrası hububat satışlarından faydalandırılmayacağı,

Bu kapsamda; 20.11.2012 - 21.12.2012 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detay bilgilerin Kuruluşlarının Şube Müdürlükleri'nden öğrenilebileceği,

Kuruluşlarından bu kapsamda makarnalık buğday talep eden firmaların mamul madde ihracatı sonrası hak etmiş oldukları hububat miktarlarının Uygulama Esasları'nda belirtilen formata göre gönderilmesi gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Taahhütname (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Taahhutname.pdf 930,21 KB İndir