Türkçe

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Hububat Satışı

Sirküler Tarih/No: 26.12.2012/1138

Sayı

: EGT/14231

İstanbul,26.12.2012

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 06.04.2012 Tarihli ve 362 sayılı sirkülerimiz.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 24.12.2012 tarihli yazıda;

Kuruluşları stoklarında bulunan ekmeklik buğdayların, ilgi'de kayıtlı sirküler ek'i Uygulama Esasları çerçevesinde mamul madde ihracatı sonrası sadece un fabrikalarına yönelik satışa verileceği,

Satışa açılacak ekmeklik buğdayların sınırlı olması nedeniyle, Genel Sekreterlikler tarafından ekmeklik buğday hak edişlerinden, 31.12.2012 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine ulaşanların öncelikle değerlendirileceği; satıştan sonra buğday kalması ve satışların devam etmesi durumunda, belirtilen tarihten sonra gelecek olan buğday taleplerinin tekrar değerlendirileceği,

Kuruluşlarınca, bu kapsamda yapılacak satışlar için ek'te örneği yer alan taahhütnamenin alınacağı; taahhütname vermeyen firmalara satış yapılmayacağı; taahhütnamelerin, firmanın bu satışla ilgili sözleşme imzalamak istediği TMO Şube Müdürlüğü'nde, 31.12.2012 tarihine kadar firma adına taahhütname imzalamaya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacağı,

Firmaların, tahsis edilen buğday miktarını almadıkları takdirde, taahhütname gereği 11.01.2013 tarihinden başlamak üzere 6 ay süre ile Kuruluşlarının mamul madde ihracatı sonrası hububat satışlarından faydalandırılmayacağı,

Bu kapsamda 24.12.2012 - 11.01.2013 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatı ile satışa açılan stoklara ait detay bilgilerin Ofislerinin şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği,

Kuruluşlarından bu kapsamda ekmeklik buğday talep edilen firmaların mamul madde ihracatı sonrası hak etmiş oldukları hububat miktarının Uygulama Esasları'nda belirtilen formata göre gönderilmesi gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Taahhütname (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Taahhutname.pdf 887,59 KB İndir