Türkçe

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Hububat Satışı Hk.

Sirküler Tarih/No: 12.08.2013/604

Sayı

: TESVİK/8193

İstanbul,12.08.2013

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 07.08.2013 tarihli yazıda;

Kuruluşlarınca 2013/14 alım kampanyasında belirlenen buğday sınıfları çerçevesinde ekmeklik buğday alımı baremlerinde yer alan beyaz yemlik buğdaylar ve kırmızı yemlik buğdaylar ibarelerinin düşük vasıflı beyaz ekmeklik buğdaylar ve düşük vasıflı kırmızı ekmeklik buğdaylar olarak değiştirildiği,

2013/14 satış sezonunda, Kuruluşlarınca yapılması planlanan mamul madde ihracatı sonrası satışlarda, Birliklerden gelecek yem, yumurta ve beyaz et sektörüne ait buğday hak edişleri üzerinde "Yemlik Buğday” ibaresinin yer almasının stoklarında bu ad altında bir ürün bulunmaması nedeniyle sıkıntılara yol açabileceği hususunda Ekonomi Bakanlığı'na bilgi verildiği,

Önümüzdeki dönemde, Kuruluşlarınca yapılması planlanan mamul madde ihracatı sonrası satışlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması ve firmaların mağdur olmamaları için Birliklerden gelecek yem, yumurta ve beyaz et sektörüne ait hak ediş yazılarında, 12'li bazda buğday GTİP kodu ile firmaların DİİB'leri üzerinde yer alan "Özel Şartlar” bölümünde ve ithalat listesinde, Yemlik Buğday ibarelerinin yerine "Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday” ifadesinin belirtilmesi gerektiği,

ifade edilmektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nce yapılacak mamul madde ihracatı sonrası satışlarda firmanızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için DİİB başvurularında ve DİİB revize işlemlerinde yukarıda değinilen hususlarla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Tesvik Şubesi