Türkçe

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Sirküler Tarih/No: 16.02.2015/130

Sayı

: EGT/1336

İstanbul,16.02.2015

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 03.02.2015 Tarihli ve 76 sayılı sirkülerimiz.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 16.02.2015 tarihli yazıda;

Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 238.000 ton ekmeklik buğday ile Diyarbakır ve Şanlıurfa Şube Müdürlükleri'nde bulunan 137.555 ton mısırın, İlgi'de kayıtlı sirküler Ek'inde yer alan Uygulama Esasları çerçevesinde mamul madde ihracatı sonrası satışa açıldığı,

1 - Ekmeklik buğday satışlarının, mamul madde ihracatları karşılığı üretimlerinde kaplıca kızıl buğday dahil ekmeklik buğday kullanan un ve bulgur fabrikalarına; mısır satışlarının ise üretimlerinde mısır kullanan (Biyoetanol hariç) tüm mamul madde ihracatçılarına yapılacağı,

2 - İlgi'de kayıtlı sirkülerde belirtilen ekmeklik buğday satışlarına ait 26.02.2015 (dahil) olan son sözleşme imzalanma tarihinin aynı fiyat ve esaslarla 12 Mart 2015 (dahil) tarihine uzatıldığı,

3 - Bu kapsamda yapılacak ekmeklik buğday ve mısır satışlarında, 17 Şubat - 12 Mart 2015 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton bazındaki satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgilerin TMO Şube Müdürlükleri'nden öğrenilebileceği,

4 - Ekmeklik buğday ve mısır satışlarında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından gönderilecek tüm hak edişler karşılığında satış yapılabileceği; bu nedenle, firmaların talep edebileceği buğday ve mısır miktarı kadar hak ediş gönderilmesinin uygun olacağının düşünüldüğü,

Bu çerçevede; Kuruluşlarından bu kapsamda ekmeklik buğday ve mısır talep eden firmaların mamul madde ihracatı sonrası hak etmiş oldukları hububat miktarlarının Uygulama Esasları'nda belirtilen formata göre gönderilmesi gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi