Türkçe

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Sirküler Tarih/No: 03.02.2015/76

Sayı

: EGT/977

İstanbul,03.02.2015

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 30.01.2015 tarihli yazıda;

Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 218.000 ton ekmeklik buğdayın, Ek'li "Mamul Madde İhracatçılarına İhracattan Sonra Hububat Satışlarına Ait Uygulama Esasları” çerçevesinde satışa verileceği,

Satışa açılan ekmeklik buğdayların, un ve üretimlerinde kaplıca kızıl buğday dahil ekmeklik buğday kullanan bulgur fabrikalarına verileceği,

Ekmeklik buğday satışlarında Genel Sekreterlikler tarafından gönderilecek tüm hak edişler karşılığında satış yapılabileceği; bu nedenle, firmaların talep edebileceği buğday miktarı kadar ekmeklik buğday hak edişi gönderilmesinin uygun olacağının düşünüldüğü,

Kuruluşlarından ekmeklik buğday talep eden firmalar tarafından, hangi işyerinin stoklarına ilişkin talepleri olduğuna dair dilekçenin sözleşme imzalanacak Şube Müdürlükleri'ne verilmesi gerektiği,

Bu kapsamda; 02 Şubat - 26 Şubat 2015 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgilerin Şube Müdürlükleri'nden öğrenilebileceği,

Bu bağlamda; Kuruluşlarından bu kapsamda ekmeklik buğday talep eden firmaların mamul madde ihracatı sonrası hak etmiş oldukları hububat miktarlarının Uygulama Esasları'nda belirtilen formata göre gönderilmesi gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ek:
Uygulama Esasları (9 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
UygulamaEsaslari.pdf 240,03 KB İndir