Türkçe

Marka Alımı Ve Bölgesel Yatırımlarda Devlet Yardımları Kapsamı Genişletildi

Sirküler Tarih/No: 28.02.2018/162

Sayı

:EGT/1696

İstanbul,27.02.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22.02.2018 tarihli e-postada;

22.02.2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)” ve "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile bu alanlarda sağlanan devlet yardımlarının kapsamının genişletildiği bildirilmektedir.

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ değişikliği ile ileri teknolojiye sahip yurtdışı şirketlerin yanı sıra yurtdışında yerleşik şirkete ait marka alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin de 2 Milyon Dolara kadar destekleneceği ifade edilmektedir.

Söz konusu Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180222-11.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında, farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanacaktır. Ayrıca, illerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlerine yönelik birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlarda, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden faydalanılacağı belirtilmektedir.

Söz konusu Karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180222-1.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi